Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

But

14 Nisan 2020

     Vücudun diz ile kalça arasındaki bölümü. Kaşgarlı Mahmud sözlüğünde but sözüne yer vermektedir. Orta Çağda Türkçede but sözü ‘ayak, bacak’ karşılığında biliniyordu. A. Von Gabain de but sözünün ‘ayak, bacak’ demek olduğunu aktarmaktadır.  But sözünün Türkçeye Hint-Avrupa Dillerinden geçtiği görülmektedir. Sanskritçe pāt (=ayak), Zendce pātha (=ayak), Omiros’ta podōs (=ayak, bacak, but), Hint-Avrupa Dillerinde genel olarak pōts (ayak), Latince pedes ya da pedis (=ayak, bacak, but), Eski İzlandaca fet (=ayak izi), Hititçe pedan (=ayağın bastığı yer) ve Kürtçe but ve hêt (=but) sözleri kullanılmaktadır.