Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Büyü

 

20 Mart 2024

     Sihir, efsun, füsun; karşı konulamaz çekicilik. Orta Çağ Türkçesindeki bügü (=büyücü) sözcüğünden. Aynı çağda bu sözcük bögü şekliyle de ifade edilmiştir. Bir olasılıkla büyü mecazen insanı eğip büktüğünden aynı çağda Türkçe büg (=eğmek, bükmek, hareketsiz kılmak, durdurmak, kapatmak) sözcüğüyle bağlantılıdır. Kazakça buyıv (=büyü) sözcüğü biliniyor. Bu sözcük Çince (=fal) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Macarcada (=büyü) şekliyle yerleşmiştir. Büyü sözcüğü Ermeniceye de intikal ederek aynı biçimiyle telaffuz edilmiştir.