Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük

1 Ocak 2021

     İri, kocaman. Mecazen ebeveyn, dede, ata, ced. Orta Çağda Türkçedeki bedü (=büyümek) sözüyle ilişkilidir. Bedhük (=büyük) sözü bugünkü ‘büyük’ şekline dönüşmüş. Kaşgarlı bedü (=büyümek) yüklemini ve bedük (=büyük) sözünü aktarıyor. Bedükle (=büyük saymak) kelimesi zamanla büyüklenmek şekliyle ifade edilmiş. A. von Gabain de bu sözün b(ä)dü (=büyümek) ve bädük (=büyük) şeklinde olduğunu nakletmektedir. Türkçedeki bedhük (=büyük) kelimesinin Hintçe baḍā (=büyük) ve Pencapça Vadā şekilleriyle bağlantılı olması mümkündür. Türkçe büyük kelimesinin Kafkasya Kürtlerinde boyık şekliyle mevcut olduğu görülmektedir.