Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Buzuki

30 Nisan 2023

     Yunan müziğinde gitar ve bağlama karışımı bir çalgı. Yunanca buzúki (=Yunan meyhane çalgısı) sözünden. Yunancaya Türkçedeki bozuk (=bağlamadan büyük dokuz telli bir çalgı) sözünden intikal etmiştir. Buradaki bozuk sözcüğü Orta Çağ Türkçesindeki bozla (=ses vermek, bağırmak, böğürmek; ulumak) ve bozlat (=böğürtmek) sözleriyle bağlantılıdır. Eski Yunanca boēs (=çığlık, bağırtı; şarkı, melodi) sözcüğü de etimolojik olarak bir temel oluşturmuş olabilir. Bkz. Bozlak.