Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cacık

21 Ağustos 2019

     Sulandırılmış yoğurt ile yapılan; içine hıyar, marul ya da semizotu konulan bir salata türü. Aynı karşılıkta kullanılan Ermenice cacıg sözcüğünden Türkçeye geçtiği sanılmaktadır. Bununla birlikte, Sanskritçe dadika (=yoğurt) sözcüğünden Ermeniceye intikalinin dolaysız olduğu varsayılamaz. Yunancada görülen cacıki sözcüğü Türkçeden geçmiş olmalıdır. Azerice cacıg Ermeniceden alınmadır. Azerilerden öte Türkçeyle akraba dillerde cacık bilinmemektedir

    Kürtçe şuji (mayalanan yoğurdun altta kalan suyu) sözcüğü kimilerince jaji şeklinde aktarılmakla birlikte, bunun aslının şuji olduğunu ve bu haliyle de cacıkla ilişkili olduğunu söylemek güçtür. Anadolu ağızlarında Kürtçe jaj (peynir yapımında kullanılan bir ot; bir kimyon türü) sözcüğüne dayanılarak jajik şekli düşünülemez. Bir başka açıdan, Ermenek ve Silifke dolaylarında koruk suyu ile yapılan salataya cacık denilmektedir. Ankara başta olmak üzere bir kısım İç Anadolu illerimizde ahali; yemlik, kuzukulağı, ıspanak, semizotu, tekesakalı gibi otları cacık adıyla anıyor. Kürtçe konuşan halkın bir kısmı ‘salatalık turşusu’na da cacik demektedir.