Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cafcaf

12 Haziran 2024

     Gösteriş, şaşaa, şatafat; ağız kalabalığı. Farsça cafcaf (=ağız kalabalığı, tantana, tumturak, övünme, övünerek konuşma, caka satma) sözünden. Bu söz Arapça cafḫ (=kibirlenme, büyüklük satma, övünme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Anadolu’nun bir kısım yörelerinde konuşulan cavcav (=boş, gereksiz laf) sözü de cafcaf sözünün farklı telaffuz şeklidir. Cavcav sözü bazı yörelerde ‘hindi’ karşılığıyla da bilinmektedir. Osmanlılarda cafcafa ise ‘asker gürültüsü’ karşılığında kullanılmıştır. Cafcaflı denilince ‘debdebeli, gösterişli, şaşaalı, tantanalı, gereksiz yere övünerek konuşan’ anlaşılmaktadır.