Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağlamak

5 Temmuz 2020

     Suyun köpürerek ve sesli olarak akması. Öyle anlaşılıyor ki, Türkçe çağlamak sözündeki çağ kök sözcüğü; Pehlevice, Partça ve Farsça çāh (=su kaynağı, çeşme, kuyu) kelimesine istinat etmektedir. Aynı sözcük, Afganca cāh, Kürtçe çal veya çah diye biliniyor. Tacikçe çad (=göl, bataklık) kelimesi yaklaşık içeriklerle Nepalce çath, Beluçça çat ve Ossetçe/Alanca çadä şeklinde ifade ediliyor.