Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çağlamak

5 Temmuz 2020

     Suyun köpürerek ve sesli olarak akması. Öyle anlaşılıyor ki, Türkçe çağlamak sözündeki çağ kök sözcüğü; Pehlevice, Partça ve Farsça çāh (=su kaynağı, çeşme, kuyu) kelimesine istinat etmektedir. Aynı sözcük, Afganca cāh, Kürtçe çal veya çah diye biliniyor. Tacikçe çad (=göl, bataklık) kelimesi yaklaşık içeriklerle Nepalce çath, Beluçça çat ve Ossetçe/Alanca çadä şeklinde ifade ediliyor.