Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahil

8 Ağustos 2021

     Kaba, hoyrat, patavatsız, zararlı, barbar; ilim ve irfandan yoksun kimse. İslam öncesi dönemde cahila (=cahil olmak) sözü çok kullanılıyordu. O dönemde cahila ‘kaba, patavatsız, serseri, haydut, şiddet yanlısı’ karşılığıyla yaygındı. Cahil kelimesi zamanla ‘bilgisiz olma’yı da içine almıştır. Nitekim Goldziher cahil sözünün ‘bilgisiz’ karşılığının ikinci derecede olduğunu asıl karşılığının ḥaluma (=sakin ve sabırlı olmak) sözünün zıddı olarak ‘sert, kaba, hoyrat, nobran, barbar’ demek olduğunu belirtmektedir. O nedenle Goldziher Arapça al-cāhilîya sözünü ‘barbarlık’ diye aktarmaktadır. Kadim Arap sözlükçüleri cahil kelimesini cehl köküyle ilişkilendirip ve bu kök sözcüğün birden çok karşılığının mevcut bulunduğunu izah etmişlerdir. Bu izahlara göre, cehl sözü ‘herhangi bir konuda yapılması gerekenin aksini yapma’, ‘doğru olanın aksine inanma’ ve  ‘insan nefsinin bilgiden mahrum kalması’ olarak anlaşılmıştır.