Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cahil

8 Ağustos 2021

     Kaba, hoyrat, patavatsız, zararlı, barbar; ilim ve irfandan yoksun kimse. İslam öncesi dönemde cāhila (=cahil olmak) sözü çok kullanılıyordu. O dönemde cāhila ‘kaba, patavatsız, serseri, haydut, şiddet yanlısı’ karşılığıyla yaygındı. Cāhil kelimesi zamanla ‘bilgisiz olma’yı da içine almıştır. Nitekim Goldziher cāhil sözünün ‘bilgisiz’ karşılığının ikinci derecede olduğunu asıl karşılığının ḥaluma (=sakin ve sabırlı olmak) sözünün zıddı olarak ‘sert, kaba, hoyrat, nobran, barbar’ demek olduğunu belirtmektedir. O nedenle Goldziher Arapça al-cāhilîya sözünü ‘barbarlık’ diye aktarmaktadır. Kadim Arap sözlükçüleri cāhil kelimesini cehl köküyle ilişkilendirip ve bu kök sözcüğün birden çok karşılığının mevcut bulunduğunu izah etmişlerdir. Bu izahlara göre, cehl sözcüğü ‘herhangi bir konuda yapılması gerekenin aksini yapma’, ‘doğru olanın aksine inanma’ ve  ‘insan nefsinin bilgiden mahrum kalması’ olarak anlaşılmıştır.