Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çakşır

9 Nisan 2023

     Genellikle erkeklerin don üzerine giydikleri belden uçkurlu, diz kapağında daralan bir tür şalvar. Farsça çākşūr (=bir tür şalvar) sözcüğünden. Osmanlı dönemi kaynaklarında çağşır, çaḥşur veya caḥşır şekilleri yaygın kullanılmıştır. Halk arasında sehven telaffuzla çaşkır da denildiği gibi uzun baş sargıları ve etekleri yere kadar inen özensiz kadın giysileri için de çaşkır sözcüğünün kullanıldığına tanık olunuyor.