Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cangıl

8 Aralık 2022

     Çengel. Mecazen karışıklık, kargaşa. Kürtçe ċanḳol (=çengel; baston) sözünden aktarılmıştır. Ank ve çank kök sözcükleri Eski İrani Dillerden bu yana eğriliği ifade etmektedir. İzmir’in Bornova ilçesinde çankıl sözü ’kaba ve gürültülü ses’ karşılığında kullanılagelmiştir.