Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çap

1 Haziran 2021

     Büyüklük, ölçü, kalibre, cisimlerin genişliği, kutur. Ermenice č’ap’um (=ölçü, ölçüm, boyut) sözünden. Bu söz Ermenice č’ap’el (=ölçmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten Ermenice č’ap’avor ise ‘ölçülü’ karşılığındadır. Kürtçede çap sözü tahıl ölçü birimini ifade etmektedir ki, bu ölçü 8 kg kadardır. Aynı dilde çapın yarısı nivçap (=yarım çap, 4 kg) olarak biliniyor. Nivçap’ın yarısı ḵod (=çeyrek çap, 2 kg)  sözleri Kürtçede tahıl ölçü birimleridir. Çap sözünün Ermeniceden Kürtçeye geçtiği kanısındayım. Türkçede kullanılan çap sözü kapasiteyi dile getirmektedir. Çaptan düşmek ‘eski gücünü kaybetmek’, çapsız ‘işe yaramaz, kalitesiz, kapasitesiz’ olarak anlaşılıyor.