Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çapak

15 Ocak 2023

     ÇAPAK (I) Göz pınarlarında biriken beyaz akıntı. Orta Çağ Türkçesindeki çalpak (=kir, pislik) sözünden. Ermenice çapak aynı karşılıktadır. Kırgızca çılpak, Türkmence çılpık, Uygurca çapak, Özbekçe şilpıḳ.

     ÇAPAK (II) Kılçıklı, iri pullu ve eti tatsız bir tür su balığı. Orta Çağ Türkçesindeki çap (=yüzmek) sözcüğünden türetilmiştir.  Çabak şekliyle de biliniyor. Azerice ve Türkmence çapak ‘bir çeşit balık’ olarak bilinmektedir. Kazakça şabak ‘bir tür küçük balık’ demektir.