Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çarık

7 Eylül 2021

     İşlenmemiş sığır derisinden yapılan bir tür iptidai ayakkabı. Farsça çaruğ ve Kürtçe çarıḥ sözleriyle bağlantılıdır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde çaruk şekliyle yer alıyor. Kaşgarlı çarukla (=çarıklamak) ve çaruklan (=çarıklanmak) sözlerini de kullanıyor. Rusça čarok veya çarka, Sırpça čàrug, Macarca sarú, Kıpçakça çaruk, Kazakça şarık, Kırgızca, Türkmence ve Tatarca çarık, Uygurca çoruk, Özbekçe çàrıḳBaşkırtça särik, Azerice çarıg.