Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarık

7 Eylül 2021

     İşlenmemiş sığır derisinden yapılan bir tür iptidai ayakkabı. Farsça çaruğ ve Kürtçe çarıḥ sözleriyle bağlantılıdır. Kaşgarlı’nın sözlüğünde çaruk şekliyle yer alıyor. Kaşgarlı çarukla (=çarıklamak) ve çaruklan (=çarıklanmak) sözlerini de kullanıyor. Rusça čarok veya çarka, Sırpça čàrug, Macarca sarú, Kıpçakça çaruk, Kazakça şarık, Kırgızca, Türkmence ve Tatarca çarık, Uygurca çoruk, Özbekçe çàrıḳBaşkırtça särik, Azerice çarıg.