Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarmıh

2 Haziran 2021

     Birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan haç biçimindeki darağacı. Romalılar bazı suçlu saydıklarını bu düzeneğe geriyorlardı. Çarmıh geleneği Asurlular ve Perslerden Romalılarca devralınmıştı. Farsça çehar mîḥ (=dört çivi) sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Kürtçede çar (=dört) ve mıḥ (=çivi) sözleriyle biliniyor. Çarmıha germe biçiminin onur kırıcı bir cezalandırma olmasından dolayı Romalılarca kendi yurttaşlarına uygulanmadığı nakledilmektedir. Hz İsa Romalılarca çarmıha gerilerek ve başından çivilenerek hunharca öldürülmüştür. Hz. İsa fikirleri ve inançları uğruna çabalarından dolayı bu insanlık dışı zulme maruz bırakıldı. Tıpkı Abbasilerce düşüncesi ve inançları nedeniyle darağacında haysiyetsizce işkence yapılarak öldürülen Hallac-ı Mansur gibi.