Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çarşaf

24 Ocak 2021

     Yatak, döşek ve yorgana giydirilen veya üzerlerine serilen örtü. Tanzimat dönemiyle birlikte şehirlerin çarşı ve pazarlarına uğrayan kadınların erkeklerden sakınmak için büründükleri bez parçası veya giysi. Farsçada çādor (=çadır, örtü) sözcüğüne istinaden çādor-i şēb (=gece çadırı, gece örtüsü, çarşaf), çādor-neşîn (=göçebe, çadırda yaşayan; Etrāk/Türkler), çādor-nēmāz (=namaz örtüsü) sözleri bulunmaktadır. Çāder şekliyle de bilinen bu sözcük Osmanlıcada da yer etmiştir. Osmanlılar çāder-i kāfûrî (=sabahın aydınlığı), çāder-i şeb (=yatak örtüsü; Arap kadınlarının giydiği çarşaf) ve Çāder-i tersā (=Hıristiyan kadınların büründükleri örtü) gibi sözler telaffuz ediyorlardı.

     Kürtçede caw (=pamuklu bez) ve şev (=gece) sözcüklerinden oluşarak caw-ê şev (=gece örtüsü, çarşaf) deniliyordu. Aynı dilde cawî (=pamuklu bezden yapılmış giysi), cawbîr (=dokumacı), caw-ê reş (=kara çarşaf) ve caw-ê spi (=beyaz çarşaf)  kelimeleri de telaffuz ediliyor.