Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cavlak

14 Mayıs 2021

     Çıplak, tüysüz, dazlak. Latince calva (=saçsız baş, kafatası) ve calvus (=saçsız, dazlak) sözleriyle bağlantılıdır. Söz konusu Latince sözlerin okunuşları kalva ve kalvus olmakla birlikte, yine de kavlamak veya cavlamak gibi sözlerin belirtilen Latince sözlerle bağlantılı olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Türkçedeki cavlamak (=tüyünü dökmek) yüklemi belirtilen Latince sözlerle ilişkilidir. Etimolojik açıdan kavlamak ile aynı kökten değişime uğramıştır. Ayrıca aralarında içeriksel bir farklılaşma da bulunmamaktadır. O nedenle, çıplak sözünden cavlak şekline dönüşümünden emin değilim. Çünkü ne Orta Çağda ne de halen Türkçeye yakın dillerde cavlak sözü bulunmamaktadır. Cavlak şeklinin Anadolu coğrafyasında kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.