Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ceberut

13 Haziran 2021

     Merhametsiz, acımasız, baskıcı, zorba, zalim, despot, eli kanlı, amansız. Arapça cebr (=zorlama, baskı kurma) sözünden. Arapça cebr İbranice gabr (=güç, kuvvet) sözcüğüne dayanmaktadır. İbranice gabaratha da ‘güç, otorite, baskı’ diye biliniyor. Aramice gabar (=kudret, güç, kuvvet) sözü de aynı köktendir. Cebrail adı da etimolojik açıdan aynı kökenden türetilmiştir. Arapça ceberut ‘aşırı büyüklük, kibirlilik, acımasızlık, zorbalık’ karşılığındadır. Bkz. Cebrail.