Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çedene

12 Ağustos 2020

     Arpa tanesi. Sonraları yerel ağızlarda ‘kenevir, kendir veya keten tohumu’ ile ilişkilendirilmiş olduğunu sanıyorum. Kürtçe ce-tene (=arpa tanesi), Farsçada cev-dāne şekliyle kullanılmış. Farsça cev, Kürtçe ceceh ve Sumerce şe sözcükleri ‘arpa’ karşılığındadır. Çedene (<cetene) sözünün zamanla yerel ağızlarda ‘kenevir, kendir veya keten tohumu’ ile karıştırılmasının nedeni, öyle sanıyorum Farsça şāhdāne (=kenevir, esrar) kelimesiyle olan benzerliktir. Azeriler Kürtçeden ce-tene (=arpa tanesi)’yi alıp çetene şeklinde telaffuz etmişler. Öte yanda, Hintçe ve Nepalce jau/jav, Tacikçe çav sözleri de ‘arpa’ olarak biliniyor. Kürtçe ce (=arpa) ve tene (=tane) eklerinden oluşan cetene sözünün çedene şekline yol açmış olması mümkündür.