Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çehre

13 Mayıs 2021

     Sima, yüz, suret (>surat), vecih.  Aynı karşılıktaki Farsça çihre (>çehre) sözünden.  Farsça çihre, Pehlevice çihr (=yüz, görünüm, şekil) kelimesinden kaynaklanıyor. Pehlevicede çihrēdidan veya çihren (=şekil, biçim) sözleri de kullanılmış. Çehre kelimesi Ramstedt tarafından Moğolcada bulunan çirai biçimiyle birleştirilmişse de bu belirlemenin doğru bir tespit olmadığı anlaşılmaktadır. Farsçadan Türkçeye yakın dillere de geçmiştir. Özbekçe çehrä, Uygurca çährä, Azerice çöhrä şekli görülüyor. Sanskritçe citra (=tasvir, resim, çizim) sözüyle bir bağlantı olabilir. Hintçe ve Bengalce citra, Nepalce citrakāri sözleri ‘portre, resim, çizim, görüntü, fotoğraf vb.’ karşılığındadır.