Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çekap

2 Haziran 2021

     Sağlık durumunu öğrenmek için yapılan çok yönlü muayene. İngilizce checkup (=etraflı sağlık kontrolü) sözünden. İngilizce check (=kontrol, denetim, inceleme) ve up (=sıkıca, ayrıntılı olarak, baştan aşağıya, sonuna kadar) sözcüklerinden oluşmaktadır. Bu söz İngilizce checkup (çekap: ‘genel kontrol, etraflı inceleme) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. Çekap sözü tıp literatüründe yaygın kullanılmaktadır.