Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çekap

2 Haziran 2021

     Sağlık durumunu öğrenmek için yapılan çok yönlü muayene. İngilizce checkup (=etraflı sağlık kontrolü) sözünden. İngilizce check (=kontrol, denetim, inceleme) ve up (=sıkıca, ayrıntılı olarak, baştan aşağıya, sonuna kadar) sözcüklerinden oluşmaktadır. Bu söz İngilizce checkup (çekap: ‘genel kontrol, etraflı inceleme) sözünden Türkçeye intikal etmiştir. Çekap sözü tıp literatüründe yaygın kullanılmaktadır.