Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çekiç

22 Aralık 2022

     Bir şey çakmak için kullanılan ahşap saplı madenden yapılma el aleti. Kürtçe çakuş (=çekiç) sözcüğünden Türkçeye intikal etmiştir. Farsçada da çakuş şekli kullanılıyor. Farsçada çekuç veya çakuç biçimleri de görülüyor. Pehlevice čakuč (=çekiç) sözcüğünden Farsçaya geçmiştir. Eski Kuzeybatı İran Dillerinden Avestaca cakušam (=bir tür çekiç) sözcüğünden kalmadır. Ermenice, Bulgarca, Makedonca ve Arnavutçaya çekiç, Arapçaya çakuç, Rusçaya çakuşka şekliyle geçiş yapmıştır. Yunancada çekiçi biçimi ifade ediliyor.