Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çekirdek

21 Nisan 2024

     Meyvelerin içinde bulunan bir veya birden fazla sert ve katı tohum. Orta Çağ Türkçesindeki şekirtük (=fıstık) sözcüğüyle bağlantılıdır. Zamanla bu sözcüğün çekirdek (=sert kabuklu tohum) şekli yaygınlaşmıştır. Halk arasında çeğirdek biçimiyle de telaffuz ediliyor. Kıpçakça şekirdek ve çekürdek biçimleri bulunuyor. Bu sözcükler XIV. yüzyılda yazılan bir kısım sözlüklerde yer alıyor. Azerice çäyirdäk, Uygurca çikildäk. Bu sözcük Farsçada çekirdek, Bulgarcada çekerdek olarak yerleşmiştir.