Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cemel

16 Ocak 2021

     Erkek deve. Arapça cemel (=erkek deve) sözüne dayanmaktadır. Cemel sözünün çoğulu cimāl’dir. İbranice gamal (=deve) yoluyla Akadca gammalum ve onun da öncesinde Sumerce gam-mal (=deve) sözü bulunuyor. Arapçada g/c dönüşümü sonucu İbranice gamal sözü camal veya cemel diye okunmuştur. Deve, hörgücüne istinaden bu adla adlandırılmış olmalıdır. Altı çizili sözlerin kökeninde bana göre, Sumerce gam (=eğmek, bükmek, eğilmek) sözcüğü bulunuyor. Çünkü devenin sırtı, kendine özgü hörgüçleri nedeniyle engebeli görünümdedir. İslamiyet’in ilk döneminde 4 Aralık 656 tarihinde Basra yakınlarında Ali ile Ayşe taraftarlarının arasında geçen çetin savaşta develer kullanıldığından bu savaşa Cemel Vakası denilmiştir. Söz konusu savaş esnasında Ayşe, asker adını verdiği devesinin sırtında savaştı. Bkz. Hamut.