Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cemre

8 Mart 2022

     Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi. Arapça cemre (=kor, köz, ateş halinde kömür) sözcüğünden gelmektedir. Akadca agûm (=ateş, ısı) sözcüğüyle bağlantılıdır. Süryanice gamarā (=kor, köz) aracılığıyla Akadca gumāru (=kor) sözcüğünden kaynaklanmıştır. Aramice gumarta (=kor) sözüne yol açmıştır. Semitik Dillerdeki gmr köküne istinat etmektedir. Zamanla g/ c dönüşümüyle bugünkü cemre sözüne varılmıştır. Cemre, kadın adlarındandır. Farsça ve Kürtçe cemre