Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cenap

8 Mart 2022

     Yan, taraf; onur ve büyüklük sözü, hazret. Arapça cenāb (=taraf, yan) sözünden. Osmanlıcada saygı unvanı olarak kullanılmıştır. Cenâb-ı Hakk, Cenâb-ı Mevlevî gibi. Cenap, erkek şahıs adlarındandır.