Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çeper

2 Ağustos 2021

     Çit, çalı çırpıdan yapılan çevirme, çalı çırpı engeli. ‘Çalı çırpıdan yapılan çit’ karşılığındaki Kürtçe çeper sözünden. Kürtçede çeper sözü geniş karşılığıyla ‘bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin etrafına yapılan ağaç veya çalı çırpı korumalık’tır. Aynı dilde çeper sözü ‘siper, korunak; cidar, zar’ olarak da biliniyor. Çeper sözü Kürtçeden Türkçeye intikal etmiştir. Bununla birlikte bu sözün Farsça çep (=bağlantı) kelimesiyle münasebetinin olması mümkündür. Çeper sözünün Azericeye de geçerek aynı şekilde kullanıldığı görülmektedir. Farsçadaki çep (=bağlantı) sözcüğünün Sanskritçe çāpa (=yay) kelimesiyle aynı kökene dayanmış olduğunu sanıyorum.