Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cephane

10 Nisan 2023

     Ateşli silahlarla atılmak üzere hazırlanan her türden mermi veya patlayıcı maddeler. Moğolca cebe (=ok başı, mızrak, silah) ve Farsça ḥāne (=ev, mesken; bir şeyin yeri) sözcüklerinden türetilmiştir. Cephane ‘her türden silah veya patlayıcı mühimmatın koruma altına alındığı yer’ karşılığındadır. Azerilerce cäbbäḥana deniliyor. Bu sözün İran Moğolları döneminde türetilmiş olması mümkündür. Osmanlılar aracılığıyla Balkan Dillerine de intikal etmiştir. Makedonca cepane, Bulgarca cepané, Romence gephanà, Yunanca cebhanés.