Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çepiç

 

6 Haziran 2022

     Bir yaşındaki keçi yavrusu. Türkçede çebiç veya çepiş şekliyle de biliniyor. Bir kısım dil bilimciler Farsça çabiş (=bir yaşındaki çocuk) sözüyle bağlantılı saymaktadır. Bununla birlikte bu sözün Türkçeye yakın dillerden intikal etmiş olması da mümkündür. Türkmence çebiş (=keçi yavrusu) ve Kırgızca çebiç (=iki yaşında keçi yavrusu) sözleri biliniyor. Latince caper (=keçi) sözcüğüyle benzerliği dikkati çekmektedir. Kaşgarlı Mahmud’un sözlüğünde çepiş (=altı aylık keçi yavrusu) sözü yer almaktadır.