Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cepken

10 Nisan 2023

     Kolsuz veya yenleri açık olan bir tür yakasız üst giysi. Türkçeye yakın kimi dillerde çekmen şekliyle yer etmiştir. Farsça çapkan (=kısa bir çeşit ceket veya yelek) sözcüğüyle aynı kökendendir. Urduca çepken ‘palto’yu ifade ediyor. Romence cepchen, Bulgarca çebkén, Sırpça čépken ve Yunanca cepkéni sözleri ‘bir çeşit yelek’ karşılığındadır. Bu sözler Farsça çapkan ve Türkçe çekmen ile eş kökenli olmalıdır. Kürtçede ‘cepken’e şapık deniliyor. Bu son sözcükteki şap kökünün Farsça çapkan sözündeki çap ile bağlantılı olması mümkündür. Bununla birlikte Farsça çep (=sol) ve ken (=çıkarılan) sözcükleriyle ilişkilendirilmesi açıklanmaya muhtaçtır. Cepkenler bir süre yaygın olarak çuhadan yapılmıştır.