Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çerçeve

19 Ocak 2023

     Kapı, pencere veya genellikle bir yere asılmak için kullanılan bir kısım eşyaların kenarlıkları. Mecazen bir fikir ya da konunun alan sınırları. Yaygın kanıya göre Farsça çārçūbe (=çerçeve) sözünden gelmektedir. Bu söz Farsça çār (=dört) ve çūb (=çubuk, çıta) sözcüklerinden türetilmiştir. Bununla birlikte Kürtçe çar (=dört) ve çevandın (=bükmek, kıvrım vermek) yüklemine istinaden çar-çeva (=dört büklüm, dört bükümlü) sözüyle de bağlantılı görülmektedir. Kürt halk etimolojisinde çar-çave (=dört gözlü) şeklinde algılanmıştır. Çerçeve sözü birçok dile intikal etmiştir. Kürtçe çerçive, çarçive, çarçave ve çerçeve şekilleriyle farklı yörelerde farklı şekillerde ifade edilmektedir. Azerice çärçivä, Özbekçe çàrçöp, Türkmence çārçuva, Arapça şarşava, Ermenice çerçeve veya çerçve, Arnavutça çerçéve, Yunanca çerçevés, Sırpça ćérčivo, Bulgarca çerçevé, Romence cercevea.