Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerçi

2 Şubat 2020

     Seyyar satıcı. Bir zamanlar, merkep sırtına yüklediği daha çok tuhafiye eşyasını satmak için köy köy dolaşan gezginci esnafa çerçi deniliyordu. Çerçi sözü Türkçe ve Kürtçede kullanılmaktadır. Çerçi kelimesi Moğolca çar (= bağırma, çağırma, haykırma; yüksek sesle haber vermek) sözünden kaynaklanmaktadır. Çar-çi, ‘bağıran, çağıran; yüksek sesle haber veren’ diye açıklanabilir. Farsça çarçi ile Kürtçe çerçi sözleri Türkçeden alınmadır. Bulgarca ve Sırpçaya intikal ederek bu dillerde çerçiya şekline bürünmüştür. Çerçi kelimesini Kaşgarlı’nın sözlüğündeki çarçur (=abur cubur) sözüne bağlamanın doğru olmayacağı görüşündeyim. Orta Anadolu’da bir kısım yerleşim yerleri Çerçi adını taşımaktadır.