Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ceren

7 Eylül 2021

     Ceylan. Moğolca cegeren (=antilop, ceylan, yaban keçisi, ceren) sözünden. Moğolca cegerde (=kırmızı, kızıl, kestane rengi) sözüyle bağlantılı olabilir. Çünkü ceylanlar yaygın olarak bu renktedir. Türkmence ceren (=ceylan) sözünün Moğolca cegeren’den kaynaklanmış olduğu sanılıyor. Kırgızca ceyren, Uygurca cäyran, Tatarca cäyran, Özbekçe cäyràn ve Azerice ceyran sözleri ‘ceylan’ karşılığındadır. Osmanlı yazarları ceren, ceran ve ceylan şekillerini kullanmışlar. “Dedim akça ceren gölde ne gezer / Al kınalı keklik indi pınara” (Karacaoğlan). Osmaniye’nin Kadirli, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçeleriyle Hatay ve Gaziantep dolaylarında ‘ceylan’ karşılığında ceren deniliyor.