Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerez

31 Ağustos 2020

     Yemek aralarında veya bir kısım meşrubatla yenen kuru yemiş çeşitleri. Kürtçe çerez (=kavrulmuş arpa veya buğday; kurutulmuş meyve çeşitleri) sözünden alınmıştır. Farsça çereş (=kavrulmuş arpa veya buğday) sözünün de aynı kökten kaynaklandığı görülmektedir. ‘Arpa’ karşılığındaki Sumerce şe ve Kürtçe ce sözleriyle etimolojik bir bağlantının olduğunu sanıyorum. Bu açıdan bakıldığında, çerezin önceleri kavrulmuş arpa olduğu kanısındayım. O nedenle, Kürtçe ce-reş (=kara arpa, karartılmış veya kavrulmuş arpa) sözünden kaynaklanmış olması mümkündür. Azericeye de geçen çerez sözü, Türkçeye yakın olan diğer dillerde yer almamıştır. Bununla birlikte, Yunanca kseros (=kuru, kuru yemiş) sözünün de çerez kelimesiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Kürtçeden Türkçeye intikal eden çerez sözü Türkçe üzerinden Sırpçaya da geçmiştir.