Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeri

14 Şubat 2020

     Asker, savaşçı, ordu. Moğolca çerig (=asker, ordu, savaşçı) sözünden Türkçeye geçtiği sanılmaktadır. Buna rağmen, Orta Çağ Türkçesinde çärig (=ordu) sözü kullanılıyordu. Kaşgarlı Mahmud, sözlüğünde çer (=savaşta karşılıklı duran saflar; savaş etmek) ve çeriğ (=asker, asker dizisi, ordu) sözlerine yer vermiştir. Küçük Asya coğrafyasına gelen Oğuz boylarınca da çeri (=asker) sözü kullanılmıştır. Selçukludan sonra Osmanlılar tarafından yeni kurulan askeri teşkilata yeni-çeri (=yeni asker/yeni ordu) denildi. Bkz. Yeni. Türkçeye yakın dillerde esker, asker, asgar vb. sözler telaffuz edilmektedir. Bkz. Asker.