Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cerre

25 Mayıs 2024

     Topraktan yapılma testi. Aynı karşılıktaki Arapça cerre sözcüğünden. Bu sözcük Arapçada cerret (=toprak testi veya ağaçtan yapılma su kabı) şekliyle de bilinmiştir. Aynı dilde aynı kökten cerrār sözcüğü ‘testi satıcısı’ karşılığında ifade edilmiştir. “Hamayıl var boynunda / Cerresi var kolunda / Sana kurbanlar kestim / Sultan Şehmuz yolunda” (Mardin yöresi halk ezgisi).