Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çete

2 Şubat 2020

     Küçük silahlı birlik; eşkıya ve soyguncu birliği. Çete sözünün Güney Slav Dillerinden yayıldığı görülmektedir. Bu açıdan incelendiğinde, Sırpça- Hırvatça, Bulgarca, Makedonca ve Rusçada çeta sözü yer alıyor. Çete teriminin Macarcaya da intikal ettiği anlaşılıyor. Slovakça ve Slovencede de çeta veya çata diye biliniyor. Lehçe czata (=gizlenmiş, gizli) ve Ukraynaca çata sözlerinin de aynı kökene dayandığı görülüyor. Balkan Dillerinden Osmanlıcaya ve oradan da Kürtçeye geçerek çete  (=haydut grubu) şeklinde telaffuz edilmiştir.