Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cevahir

12 Mayıs 2021

     Cevherler, kıymetli taşlar. Arapça [cwrh kökünden] cawāhir (>cevahir). Aynı kökten türetilen Arapça cawhar (>cevher) kelimesinin çoğuludur. Cevahir sözü ‘maya, öz’ diye de bilinir. Yaygın olarak ‘elmas, yakut, safir, zümrüt, firuze ve benzeri değerli taşlar’ı ifade etmektedir. Parlak ve ışıltılı nesneler için de cevahir deniliyor. Cevahirci, kıymetli taşları yapan ve satan kimselerdir. Cevahircilik, bu alandaki uğraşılardır. Arapçadan gelen cevher sözünün aslı Farsça gevher’dir. Arapçadaki g/c dönüşümüyle cevher şekline bürünmüş. Farsça gevher-rîz, ‘cevahir akıtan’; mecazen ‘güzel söz söyleyen, güzel yazı yazan’dır. Cevahir, şahıs adı veya soy adı olarak tercih edilmektedir.