Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cevher

9 Temmuz 2021

     Öz, maya; elmas, değerli taş. Farsça gevher (=elmas, inci, değerli taş; öz, maya) kelimesinin Arapçada cevher şekline dönüşmesinden gelmektedir. Gevher ve Cevher şahıs adı olarak bilinmektedir. Farsça gevher aynı dildeki goher (=değerli taş, öz, maya) şekliyle bağlantılıdır. Aynı karşılıkta Pehlevice gōhr veya gōhar kelimeleri kullanılıyordu. Sanskritçe gōtrá (=öz, maya; soy, cins, asıl) sözüyle ilişkilendirilmektedir. Türkçede kullanılan Güher sözü de goher’den dönüştürülmüştür. Türkçeye yakın dillere de cevher sözü geçmiştir. Uygurca ve Özbekçe cevher, Türkmence cövher ve Azerice cevahir. Buna mukabil Kürtçede hem cevher hem de gewher şekilleri görülür.