Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çevlik

23 Şubat 2024

     Etrafı çevrilmiş bahçe, tarla veya toprak parçası; ırmak kenarlarındaki taşlık ve kumluk yer; su çevirisi, girdap, çevre, etraf; bir çeşit ot. Türkçe çevrik (=etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla) sözcüğünden dönüşmüştür. Türkçe çevirmek (=etrafını döndürmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu yüklem Kaşgarlı’nın sözlüğündeki çewür (=çevirmek, etrafını dolandırmak) sözcüğüne dayanmaktadır. Bununla birlikte Kürtçe çew (=çakıl) sözcüğüyle ilişkili olarak aynı dilde çewlik (= çakıllı arazi) sözcüğü kullanılmıştır. Kürtçe çewlik sözcüğü aynı zamanda ‘çiftlik’ karşılığıyla da ifade ediliyor ki, bu sözcük Türkçe çevrik ve onun bir varyantı olan çevlik şeklinden alınmıştır.