Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceza

18 Mart 2022

     Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı uygulanan yaptırım, bedel. Arapça cezāʾ (=iyi veya kötü karşılık, mükâfat, ödül, bedel ödemek) sözcüğünden gelmektedir. Arapçada yaygın olarak ‘bir şeyin karşılığında bir şey ödemek’ diye bilinirken zamanla Osmanlıca ve Türkçede daha çok olumsuz yönüyle ifade edilmiştir. Arapçada ‘ödül’ gibi hem iyi yönüyle hem de ‘bedel ödetme veya ödeme’ gibi kötü yönüyle dile getirilmiştir. Farsça ve Kürtçe ceza, Uygurca ve Kırgızca caza, Türkmence cezā, Tatarca cäza, Özbekçe cäzà, Kazakça jaza, Başkırtça yaza, Azerice cäzā.