Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cezire

12 Mayıs 2021

     Ada. Arapça cazr (>cezr) sözü deniz seviyesinin alçalmasına işaret etmektedir. Denizdeki med (=yükselme) olayının karşıtı olan cezir (=alçalma) sözü ile ilişkilidir. Herhangi bir yerde deniz veya akarsuların çekilmesiyle oluşan kara parçasına cezire (=ada) deniliyor. Sonraları arazisi ada gibi görünen kara parçalarına da bu ad verilmiştir. Ayrıca akarsularca çevrelenen yerler de cezire olarak biliniyor. Arapça cazira(t) [>Cezire] ‘ada’ karşılığındadır. Bu sözün çoğulu cezâir’dir. Kuzey Afrika’da bir ülkenin adıdır. Cezâir ‘adalar’ demektir. Şınak’ın Cizre ilçe toprakları da bir yanıyla Dicle nehri tarafından çevrelendiğinden Cizre (<Cezire) adını almıştır.