Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cibilliyet

1 Haziran 2021

     Yaradılış, tabiat, huy, tıynet, hilkat, nihat. Arapça cibillet (=huy, yaradılış) sözünden. Arapça cibillî (=tabiî) sözü de biliniyor. Arapça cibilliyye kelimesi cibillî’nin müennesidir. Cibilliyetsiz denildiğinde ‘mayası bozuk, soysuz’ anlaşılır. Arapça cibill (=yaratılmak) çoğulu cibillāt biçimiyle belirtiliyor. Cibilliyetsiz kimse ırz, can ve mal güvenliğini ihlal edendir; hırsızlık, yolsuzluk ve diğer kirli işler peşinde koşandır. Özü sözü bir olmayan, aynı gün söylediğinin aksini yapan,  insani değerlere sahip olmayan, saygısız, görgüsüz insan cibilliyetsizdir. Ayrıca insan haklarına saygısız, ötekileştirme ve ayrımcılık yapan,  önyargılarıyla davranan kimsedir. Yaratılışta tüm insanlar birbirinin kardeşidir. Yeryüzü ölçeğinde onları kategorize etmek, aralarına nifak sokmak en büyük cibilliyetsizlik sayılmaktadır.