Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çiçek

21 Eylül 2019     

     Bitkilerin üreme organlarını içine alan, genellikle güzel kokulu renkli kısmı. Moğolcada çeçeg (=çiçek), Orta Çağ Türkçesinde çäçäk (=çiçek) ve Kürtçede çiçeg (=çiçek) diye biliniyordu. Ayrıca, Kürtçe çiç (=1.arı peteği; arı peteklerinin gözü, 2.keçi ve koyun gibi hayvanların kulaklarındaki beyaz benekler), çiç kırın (arıların çiçeklerden topladığı özleri doldurması için petek gözleri yapmaları) sözleri telaffuz ediliyor. Ermenice çaghik (=çiçek), Farsça çeçek ve Orta Çağ Türkçesinde çäçäk (=çiçek), Kürtçe çıçık (=meme) sözcüklerinin etimolojik açıdan birbirleriyle bağlantılı olmaları mümkündür. Bir kısım kaynaklarda İbranice çiç (=çiçek açmak) ve çiçah (=çiçek), Slavca çivyeçe (=çiçek) ve Moğolca çiçik şekilleri aktarılmaktadır.