Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicim

30 Ocak 2020

      İnce dokunmuş bir kilim çeşidi. Türkçe cicim (=bir tür kilim) sözü, Kürtçe cacım (=yünden yapılan ve elle dokunan desenli kilim) kelimesinden alınmıştır.  Farsça cacum şeklinin de Kürtçe cacım sözünden alınma olduğu sanılmaktadır. Öyle sanıyorum ki, Kürtçe gac (=iplik çilesi, iplik yumağı; kenar örgüsü, kenar dikişi), zamanla gac>cac şekline dönüşerek telaffuz edilmiştir. Bu bağlamda, Kürtçe gacık (=iplik çilesi yapmaya yönelik bir tür çıkrık) sözünü de bunlarla ilişkilendirebiliriz. Aynı dilde, kuyudan su çeken çıkrıklara da gacik denilmektedir.

     Anadolu’nun bir kısım yörelerinde ‘ince dokunmuş renkli, nakışlı kilim’lere cecim, cacım, cicim, çeçim denilmektedir. Yünden dokunmuş çul ve çuvallar da kimi yörelerde aynı sözlerle ifade edilmiştir. Harput havalisinde ‘ince halat’lara da cecim denilmiştir.

   Türkçeyle akraba dillerde cicim kelimesi bulunmamaktadır. Kilim karşılığında Tatarca, Uygurca, Türkmence ve Rusça palas; Başkırtçada balas denilmektedir. Buna rağmen, Kürtçede kilim, palas ve cacim sözlerinin üçü de kullanılmaktadır. Türkçede mahalli düzeyde dile getirilen cacim sözünün cicim şeklinde sözlüklere yansıtıldığı görülmektedir.