Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Ciddi

23 Aralık 2021

     Ağırbaşlı, güvenilir, sağlam. Arapça cidd (=bir işi gerçekten çalışıp işleme) sözcüğüne nispet eki eklenerek ifade edilmiştir. Arapça ciddî (=ağırbaşlı, gerçek, önemli) kelimesinden aktarmadır. Kürtçe cıdî, Farsça ciddî, Azerice ciddi, Uygurca ve Özbekçe ciddiy, Tatarca citdi, Başkırtça yitdi.