Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıfıt

1 Ağustos 2020

     Hz. Musa’nın tek ilahlı dinine inanan, Musevî. İbranice yhd (=birlikte, topluca, beraber) kök sözcüğünden türetilen İbranice Yehudi (=bir araya gelenler, cem edenler, cemaat) adının kimi zaman kimi halklarca Gehudi şekliyle ifade edildiği, Arapların Gehudi şeklini Cehudi ve sonrasında Cehud şekliyle telaffuz ettikleri anlaşılmaktadır. İranlılar da Yahudi karşılığında Cehud adını kullandılar. Anadolu Türkmenleri İranlılardan Cehud adını alarak zamanla bozuk bir telaffuzla Çıfıt şekline dönüştürdüler. Üzerinde yaşadığımız coğrafyada birçok Çıfıt adını taşıyan yerleşim yerleri, örenler veya kaleler bulunuyor. Bkz. Yahudi, Havra.