Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Çift

18 Ekim 2021

     İkili, ikiz. Farsça cuft (=ikili, ikiz) sözünden. Farsçada cut şekliyle de biliniyor. Kürtçe cot ve cot sözcüğüne dayalı olan cotkar (=çiftçi) ile cotkari (=çiftçilik) sözleri aynı köktendir. Bir hayvanla birlikte tarlada ark açmak çift olarak anılmıştır. Özbekçe cüft, Tatarca cöp, Türkmence ve Uygurca cüp, Kırgızca cup, Kazakça jup diye ifade edilmektedir. Türkçede kullanılan çifte, çiftlik, çiftçi, çift sürmek, çiftleşmek sözleri aynı kökten türetilmiştir. Farsça cuft, Pehlevice cuḥt ile bağlantılıdır. Muhtemelen Avestaca yuḥta kelimesi çift sözüne temel oluşturmuş olabilir.