Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Çift

1 Haziran 2021

     Tek olmayan, ikili. Farsça cuft sözünden. Türkçede kullanılan çifte, çiftlik, çiftçi, çift sürmek, çiftleşmek sözleri aynı kökten türetilmiştir. Kürtçede cot şekliyle biliniyor. Kürtçe cotkar (=çiftçi), cotkari (=çiftçilik) sözleri aynı etimolojik kökene istinaden dile getirilmiştir. Farsça cuft, Pehlevice cuḥt ile bağlantılıdır. Muhtemelen Avestaca yuḥta kelimesi çift sözüne temel oluşturmuş olabilir. Özbekçe cüft, Uygurca ve Türkmence cüp, Kırgızca cup, Kazakça yup, Başkırtça yop ve Azerice goşa sözcükleriyle ifade ediliyor.