Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Çiftehas

11 Mayıs 2024

     Başta Elazığ olmak üzere bir kısım yerlerde iki katlı beyaz bez karşılığında kullanılan bir söz. Türkçede çiftehas, Kürtçede çıfteḥas biçimleriyle ifade ediliyor. Bu sözdeki has sözcüğü Arapça  ḥuṣūṣ (=özel olma) sözcüğünden türetilen aynı dildeki ḫāṣṣ (=katışıksız, saf, halis) sözcüğünden gelmektedir. Çift sözcüğü Kürtçe çıft (=tek olmayan, iki) aracılığıyla aynı karşılıktaki Farsça cuft sözcüğüyle bağlantılıdır.