Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cihat

11 Mayıs 2021

     Çaba harcama, gayret etme. İslam öncesi dönemden kalma bir sözdür. Kur’an’da da geçmektedir. Kur’an’da Tanrı’nın mesajlarıyla tebliğ yapılması ve bu uğurda gayret edilmesinden söz edilmektedir. Cihād kelimesi Kur’an’da önceleri ‘savaş’ karşılığında kullanılmadı. Zaman içinde eski dinin mensupları yeni dinin taraftarlarına savaş açınca cihād kelimesi farklı açılardan yorumlandı. Arapça cihād, cahd kökünden gelmektedir. Arapça cahd ‘takat, meşakkat ve zahmet’ demektir. Bir başka ifadeyle ‘çalışma, çabalama’ olarak dile getirilmiş. Osmanlıcada cehd şekliyle telaffuz edildi. İslam’da asıl olan manevi cihattır, yani nefsini denetlemektir. Bu uğurda çaba sarf etmektir, gayret etmektir. Aynı Tanrı’ya inanan farklı dinlerin mensuplarının birbiriyle savaşması dince uygun değildir. Peygamber, hayatının sonlarına doğru mücavir ülkelerin reislerine elçiler göndererek barıştan yana olduğunu dünyada da barışın egemen olmasını iletmiştir. Kendi dinlerinin adının İslam (=barış) olduğunu ima ederek onları kendi dinlerine davet etmiştir (Buhāri, İst. Basımı, V-136). Buradaki cihād kelimesini yine Arapça olan cihet (=taraf, yön) sözcüğünün çoğul şekli olan cihāt (=taraflar, yönler)  ile karıştırmamak gerekir.