Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Cılga

22 Aralık 2022

     İnce, dar ve taşlı yol; patika, keçi yolu. Anadolu ağızlarında çılga şekli de kullanılıyor. Moğolca cilga (=oyuk, hendek, çökük, çukur, delik) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Kazakça, Kırgızca ve Tatarca cılga (=dar ve derin vadide yer alan dere) sözüyle bağlantılıdır. Kazakça jılğa (=dere, çay, akarsu) şekliyle yazılan sözcükle ilişkilidir.